Na zijn pensionering in 2016 begon Piet Dees met tekenen en schilderen.  Als iets, iemand, een verhaal of een geschiedenis hem raakt wil hij dat schilderen als een herinnering aan de emotie van dat moment of die plek. Zo moest hij bij het Memorial Monument op Omaha Beach denken aan alle soldaten die daar hun leven riskeerden voor onze vrijheid. Ook te zien op video. Of de restanten van een brug waar hij als jongetje vaak had gespeeld. In eerste instantie was zijn werk vooral fotografisch van karakter. Niet wat hij ziet, maar het verhaal erachter is zijn inspiratie. Dat vraagt om meer dan alleen een fotografische perfecte weergave. Die zoektocht naar een meer impressionistische weergave begon aarzelend bij het schilderij van St Bega’s church bij Bassentwaite Lake waar hij geraakt werd door het verhaal van een Ierse prinses in de 7de eeuw die vluchtte voor een gedwongen huwelijk en non werd. Een zoektocht die eindigde bij Matterdale Church en een zelfportret van Sophonisba  Anguissola uit 1555.