Het boek “Vijf jaar Galerie de Tuinkamer in Hoofddorp”  ter gelegenheid van ons eerste lustrum bevat een overzicht van alle 60 kunstenaars die in de afgelopen 5 jaar in Galerie de Tuinkamer geëxposeerd hebben. Het boek is verkrijgbaar tijdens de exposities. Het boek kost € 20,- 

De oplage is beperkt dus als U één of meerdere exemplaren wilt reserveren of bestellen dan kunt U gebruik maken van bijgevoegde mail. Voor het verzenden rekenen we € 5,- verzendkosten.

U mag natuurlijk contant betalen maar liever ontvangen wij het bedrag op rekening NL89 RABO 0138 4103 72 tnv P.J. Dees onder vermelding van lustrum boek

Bestelling 5 jaar Galerie de Tuinkamer in Hoofddorp