31 maart begint de nieuwe expositie "Hout, Klei en wol".

Leidend in het leven en werk van Welmoed Reitsma is het zoeken naar een verbinding tussen binnen- en buitenwereld. Welmoed zoekt die verbinding in het betekenis geven aan mens-zijn in afstemming met andere levende wezens, en met de natuur. Haar inspiratie komt voort uit geraakt worden door de kwetsbaarheid maar ook door de kracht van mensen die hoop houden of hervinden in lastige omstandigheden. Wat haar triggerde om  een maatschappelijk thema te verbeelden was de  vluchtelingencrisis, meer dan 4 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld in Syrië. Hieruit is de serie Dwars door Europa ontstaan. Door middel van fotocomposities in een speciale omlijsting geeft zij hier vorm aan.